Dietètica i nutrició

Alimentar-se és molt més que nodrir el cos, ens vincula a un grup social de pertinença i a vivències afectives molt significatives.

 
Fer dieta implica un canvi en els nostres costums, la persona ha de tenir suport i comprensió per fer aquest canvi en un hàbit tant   arrelat dins seu, així com poder gaudir de fonts diversificades de plaer i satisfacció.